درباره ما


شرکت "رهنورد خودرو ایرانیان" به منظور تامین و تجهیز ناوگان خودروهای تجاری کشور تاسیس شده است. طرف قرارداد با شرکت های خودروساز و تجاربی که طی 14 سال گذشته مدیران این شرکت ایجاد کرده قادر به پاسخگویی به هر گونه درخواستی از طرف مشتریان در خصوص تامین نیازهای آنها در حوزه خودروهای تجاری و تامین کاربریهای مربوطه هستیم. شرکت از تجربه کافی در خصوص شناسایی منابع خارجی و واردات تجهیزات کاربری یا واردات خودروهای تجاری برخوردار است. علاوه بر این شرکت در خصوص صادرات خودروهای تجاری با کاربری های مورد نیاز مشتریان خارجی هم فعالیت می نماید .