محصولات 1. نام کالا: ایسوزو(ISUZU)
  مدل: NKR 77 GVM 5.2 Ton
  ماشین سنگین

  نام کالا: مینی بوس
  مدل: ISUZU Sahar minibus


  نام کالا: 8.5 تن باری
  مدل: FECX1HL4SA13


  نام کالا: وانت مزدا کارا
  مدل: دو کابین کارا  نام کالا: ایسوزو(ISUZU)
  مدل: NPR 75M GVM 8.4 Ton
  ماشین سنگین

  نام کالا: کامیونت 8/2تن
  مدل: مدل N721-N82


  نام کالا: 6 تن کمپرسی
  مدل: FEB71CL4SA13


  نام کالا: وانت کاپرا
  مدل: دو کابین کاپرا 2  نام کالا: ایسوزو(ISUZU)
  مدل: NPR 75K GVM 6 Ton
  ماشین سنگین

  نام کالا: کامیونت 6 تن
  مدل: مدل N721-N60


  نام کالا: مزدا 3
  مدل: صندوق دار FL


  نام کالا: آسا
  مدل: مدل B50  نام کالا: ایسوزو(ISUZU)
  مدل: FVR GVM 18 Ton
  ماشین سنگین

  نام کالا: 6 تن باری
  مدل: FEB71GL4SA13


  نام کالا: بسترن
  مدل: مدل B30


  نام کالا: کشنده تک محور
  مدل: FAW J6P-CA4180  نام کالا: مینی بوس
  مدل: مینی بوس مکسوس(MAXUS)


  نام کالا: 5.6تن باری
  مدل: FEA51BL4SA13


  نام کالا: وانت مزدا کارا
  مدل: تک کابین کارا


  نام کالا: کشنده جفت محور
  مدل: FAW J6P-CA4250

  • تعداد کل:21
   صفحه:1 از 2